EHBO-vereniging Gameren / Nieuwaal

Opgericht op 19 september 1956 als afdeling Gameren van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Sinds 1992 een zelfstandige vereniging. Vanaf 27 augustus 2014 weer aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, onder inschrijfnummer 1022230.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40157301.

De EHBO vereniging:

·         telt op dit moment 53 leden        

·         is 5* eigen Lotus-slachtoffers rijk!

·         geeft jaarlijks opfriscursus reanimatie A.E.D. Voor niet leden

·         heeft een eigen mobiele “EHBO-wagen”, in te zetten bij diverse evenementen

·         telt momenteel 23 sponsors *)

·         verspreidt jaarlijks het clubblad “De Trekpleister” aan leden en sponsors digitaal

*) peildatum 01-05-2019

De herhalingslessen worden gegeven op de dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur in dorpshuis Gambora aan de Middelkampseweg 2.

Bestuurssamenstelling

Dagelijks Bestuur

·         Voorzitter:         Jerry Wildemans

·         Penningmeester: Simone Wolfert

·         Secretaris:         Helma van Alphen

Algemeen Bestuur

·         Algemeen lid Jacob Gijben en Kees Wolfert

Meer weten? Ga dan naar de website van de vereniging: www.ehbogamerennieuwaal.nl