Werkzaamheden rotonde

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn….maar afgelopen maandag 17 mei is aannemingsbedrijf Gebr. van Kessel gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde op de kruising Middelkampseweg / Prins Willem Alexanderstraat. A.s. maandag 25 mei zal de afsluiting plaats gaan vinden zoals hieronder toegelicht.

Uitleg verkeershinder

Er wordt eerst een tijdelijke verbindingsweg aangelegd tussen de Middelkampseweg en de Prins Willem Alexanderstraat zodat het verkeer komende van en naar de N322 minder last heeft van de werkzaamheden en de aannemer zijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren. Deze tijdelijke weg wordt weer verwijderd als de werkzaamheden geheel afgerond zijn. De Prins Willem Alexanderstraat tussen de Middelkampseweg en de Ridderstraat wordt voor doorgaand verkeer afgesloten gedurende de gehele uitvoeringsperiode. De ingang van de begraafplaats blijft bereikbaar vanaf de Ridderstraat. Gameren blijft bereikbaar via de Ouwelsestraat en via de Startstraat.

Planning

Er wordt gestart 25 mei met de afsluiting van de Prins Willem Alexanderstraat waarbij er duikers en watergangen aangelegd gaan worden (fase 1), deze fase duurt tot week 23. Hierna starten de werkzaamheden voor de nutsbedrijven (het verleggen van kabels en leidingen) welke nodig zijn om de rotonde aan te kunnen leggen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door firma van den Heuvel. Deze werkzaamheden zullen een periode van circa 8 weken in beslag nemen en medio augustus gereed zijn. Hierna start fase 2 , de daadwerkelijke aanleg van de rotonde door Gebr. van Kessel. De verwachting is dat alle werkzaamheden eind oktober gereed zullen zijn.