Werkzaamheden dijkversterking gaan beginnen

Bericht namens het Waterschap:

Na enkele jaren van voorbereiding en testen van de gekozen oplossing, gaat de uitvoering nu echt beginnen.

Op 30 juni organiseren we een informatieavond. Op de informatieavond leggen we uit wat we precies gaan doen
en hoe dit in z’n werk gaat. We leggen de begrippen ‘piping’ en ‘grofzandbarrière’ nog eens uit. En de aannemers stellen zich voor en vertellen hoe ze te werk gaan. U bent van harte uitgenodigd op woensdag 30 juni van 19.00-20.30
uur in Gambora
.
Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen we u om aan te melden via gameren@wsrl.nl of telefoon 06 425 253 59.

Klik hier voor de nieuwsbrief.