Opwekking windenergie

Informatiebijeenkomst op 6 september, aanmelden voor 20 augustus a.s.

Persbericht gemeente Zaltbommel:

Kleinschalige opwekking windenergie: reageren op ontwerpplannen en aanmelden voor informatiebijeenkomst.

Gemeente Zaltbommel heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. We willen het gebruik van fossiele energie (zoals aardgas) omzetten naar duurzame energie (zoals zon- en windenergie). Dit helpt broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Het college van burgemeester en wethouders stelde daarom het ontwerp paraplubestemmingsplan en de ontwerp paraplubeheersverordening ‘kleinschalige opwekking windenergie’ vast. Deze ontwerpplannen maken het mogelijk om windturbines (windmolens) met een maximale ashoogte van 20 meter, onder voorwaarden, te plaatsen op of aan (agrarische) bedrijfsbouwvlakken in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Onder voorwaarden wil zeggen dat dit alleen kan als er eerst onderzoek plaatsvindt naar de gevolgen voor de omgeving.

Kleinschalige windturbines. Het gaat hier dus om kleinschalige windturbines, waarvan de as niet hoger is dan 20 meter. Dit is ongeveer de hoogte van twee voersilo’s. Ter vergelijking: grote windturbines hebben een ashoogte vanaf 100 meter (tot wel 200 meter). Deze kleinschalige windturbines zijn dus veel minder zichtbaar in het landschap.

Lezen ontwerpplannen Tot en met woensdag 15 september kunt u de ontwerpplannen inzien en hierop reageren. U leest het ontwerp parapluplan en ontwerp paraplubeheersverordering op onze website. Ook kunt u de plannen lezen op ons gemeentekantoor aan de Hogeweg 11 in Zaltbommel. Meld u hiervoor bij de receptie. Reageren op de ontwerpplannen voor 15 september. Wilt u reageren op de plannen? Stuur dan uw mening of opmerkingen (zienswijze) naar de burgemeester en wethouders. Wij ontvangen dit graag schriftelijk. Dit kan door een e-mail te sturen aan info@zaltbommel.nl of een brief te sturen aan Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. Geef hierbij aan op welk plan u reageert, de datum, uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening en een uitleg bij uw reactie.

Kunt u niet schriftelijk reageren? Maak dan een afspraak met de afdeling Leefomgeving via 14 0418. Tijdens deze afspraak kunt u mondeling reageren op de plannen. Na 15 september worden de reacties beoordeeld. Eind dit jaar zal er een besluit over de plannen worden gemaakt. Aanmelden informatiebijeenkomst op 6 september.

Heeft u vragen over de plannen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandagavond 6 september. Hier geven we u meer informatie over de ontwerpplannen en beantwoorden we graag uw vragen. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een e-mail aan duurzaamheid@zaltbommel.nl met als onderwerp: ‘aanmelding bijeenkomst kleinschalige opwekking windenergie’. Stuur deze e-mail voor vrijdag 20 augustus 2021 12.00 uur. U ontvangt na uw aanmelding een uitnodiging met verdere informatie.