Speeltuinen en sportparcours

In Gameren zijn wensen geuit voor het opknappen c.q. uitbreiden van de speeltuinen aan de Koksenbos en de Gratenbogerd. De speeltuin aan de Keppelenkamp is zomers zo druk dat er af en toe overlast ontstaat.

Samen met de Dorpsraad Gameren bekijken we de mogelijkheid om de speelvoorzieningen aan de Koksenbos en Gratenbogerd op te knappen. Zo komen er in de wijk De Heuven drie aantrekkelijke speeltuinen. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van kinderen en verdelen we de drukte binnen de wijk. Wij vinden de mening van onze inwoners belangrijk. Daarom vragen wij naar uw mening èn die van uw kinderen. Welke speeltoestellen willen zij in de speeltuin?

Verder krijgt de Dorpsraad vragen over de mogelijkheden voor het aanleggen van een sportparcours voor jongeren en volwassenen. Via de vragenlijst, pagina 3 en 4, willen we inventariseren welke behoeften er zijn voor een sportparcours in Gameren.