Hulp in Gameren

Op verzoek plaatsen we onderstaande oproep:

Hulp in Gameren
De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) wil samen met de Hervormde Gemeente
van Gameren in deze crisistijd daadwerkelijk naar elkaar omzien. We denken dan aan hen die zelf niet in staat zijn om hun boodschappen te halen. Verder ook aan allen die alleen zijn en behoefte hebben aan een luisterend oor. Heeft u hulp nodig bij het doen van de boodschappen of wilt u graag iemand spreken etc. etc. dan kunt u een beroep doen op ‘Hulp in Gameren’. U kunt bellen naar Andrea van de Werken (contactpersoon vrijwillige thuishulp Gameren), tel. 06-22237123 of naar mevr. Wassinkmaat, tel. 06-36531295 of mailen naar het gezamenlijke mailadres van ons: hulpingameren@hotmail.com.

Tegelijk willen wij een beroep doen op mensen die zich als vrijwilliger hiervoor willen inzetten. U of jij kunt zich bij de genoemde personen telefonisch of per mail aanmelden.
Misschien vindt u het niet gemakkelijk om hulp te vragen, maar weet dat wij het fijn vinden om u indien mogelijk te helpen. We zijn er voor ons hele dorp!