Geslaagde week ‘Samen eten, samen koken’

JOOP heeft woensdagavond de ‘Samen eten, samen koken’ activiteiten in de ‘Kom erbij week’ feestelijk afgesloten. Wethouder Adrie Bragt droeg zijn steentje bij in de keuken.

Vijf koks en een hulp-kok hebben in de afgelopen week elke dag gekookt. Per keer schoven ongeveer twaalf mensen aan tafel om van de maaltijd te genieten. “Een feestje voor de deelnemers en voor de vrijwilligers die gekookt hebben”, laten de organisatoren weten. Tijdens de laatste avond waren er veertien deelnemers.

Mannen
Inmiddels is een aantal nieuwe ideeën ontstaan, zoals bijeenkomsten voor mannen die willen leren koken. “We denken bijvoorbeeld aan workshops of aan een maaltijd per maand.” Ook lijkt er spontaan een groep te ontstaan van alleengaanden, die samen willen gaan eten en koken.

Dorpsraad
Zodra de plannen meer concreet worden, komen de activiteit in de Bommelerwaardgids, op de website van JOOP en van de Dorpsraad in Gameren en de facebookpagina van de dorpsraad in Gameren.

Wie meer wil weten of mee wil doen, kan contact opnemen via: joop@dorpsraadgameren.nl

Wethouder Adrie Bragt hielp even mee in de keuken.