Update enquête 2020

De enquête was in te vullen tot en met 15 april j.l. We willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête. Als dorpsraad zullen we binnenkort de winnaars van de waardebonnen bekent maken. De komende tijd zullen we de resultaten verwerken en meenemen in onze plannen.