Dijkversterking afgerond

De dijkversterking bij de zomer/fietsdijk is afgerond. Het
zogenaamde pipingprobleem is opgelost met een
grofzandbarrière.
De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel
doorstromen, maar houdt de pipegroei onder de dijk door – tegen. Zo wordt
bezwijken van de dijk voorkomen.

De laatste werkzaamheden

Het hekwerk boven aan de dijk blijft voorlopig staan. Zo krijgt de nieuwe grasmat
de kans om zich goed te ontwikkelen. De verwachting is dat we de hekken in
april/mei 2022 zullen verwijderen.

Meer informatie over de uitgevoerde werkzaamheden en foto’s kunt u vinden in de nieuwsbrief van het Waterschap Rivierenland. Volg hiervoor deze link: shorturl.at/qC247