5 jarig bestaan!

Maandag 11 mei a.s. is het zover! Op die datum bestaan we als dorpsraad 5 jaar! Hoewel we momenteel in een onzekere tijd leven en alles anders is dan normaal, kijken we als dorpsraad terug op een mooie periode. Een periode waarin we de leefbaarheid in Gameren verbeteren als belangrijkste doel hebben nagestreefd. Vanuit dit doel is dan ook de slogan “Samen genieten in Gameren” ontstaan. We hebben de afgelopen 5 jaar onze bijdrage mogen leveren aan een aantal mooie projecten en initiatieven. We zijn er trots op dat we met 9 bestuursleden een voltallige bezetting hebben.  We willen u als bewoners danken voor de input die we hebben mogen ontvangen in de afgelopen jaren! We hopen nog lang onze bijdrage te mogen leveren aan de leefbaarheid van ons mooie dorp! Heeft u ideeën? U kunt ons altijd mailen, of 1 van de bestuursleden aanspreken.

Hieronder een opsomming van de zaken die we gerealiseerd hebben of waar we nauw bij betrokken zijn geweest. Al met al een indrukwekkende lijst:

Plaatsing afvalbak de Heuven II

Borden bij alle zebrapaden

Een speeltuintje in de “oude nieuwbouw”

Opknappen en uitbreiden parkeerplaats Delkant

Haken voor plasticafval

Introductie Gamersche vlag

Zomer in Gelderland

Realisatie Plaquette steenfabriek

AED in Hof van Gameren

Dag van Gameren

Herstraten Gratenbogerd

In gebruik nemen van JOOP

Start activiteiten JOOP

In de Slag voor JOOP

Bijdrage Hertenkamp opknappen hekwerk

Hanging Baskets

Verkeerssituatie school

Doortrekken trottoir Pr Willem Alexanderstraat

Opstellen gebiedsplan

Aanpassen strooibeleid

Bankje aan de Ridderstraat

Groenadoptie Hof van Gameren

Dorpsfilm