Jac van Wijk

Ik ben in 1949 geboren in de Schoolstraat in Gameren en later opgegroeid in de Peperstraat, dus een rasechte Gamerenaar.

Mijn leven heeft in het teken gestaan van het bedrijfsleven, als woniginrichter tot 2006 en thans als verhuurder van onroerend goed. Omdat de dorpsraad ook graag iemand uit het lokale bedrijfsleven in het bestuur heeft, ben ik toegetreden. Zo kan ik mijn steentje bijdragen, om ons prachtige dorp Gameren zo leefbaar mogelijk te maken en te houden. Ook uw hulp is daarbij nodig, daarom staan we open voor uw ideeën en verbetervoorstellen. Laat het ons horen.